Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Konkurs Ekologiczny EKO – CIUSZEK

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy zaprasza nasze przedszkolaki do udziału w konkursie ekologicznym pt.: „Eko – Ciuszek”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów.

Regulamin Konkursu Ekologicznego „Eco – Moda”:
CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego świata,
 • propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej,
 • promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i rodziców.

ZASADY KONKURSU:

1) Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania (z pomocą rodziców) strojów ekologicznych lub ich elementów garderoby promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
2) Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
3) Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych.

UWAGA: w prezentowanym stroju powinny pojawić się m.in.: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listodapa 2023 r.
2) Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:

 • zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego,
 • estetyka wykonania,
 • sposób zaprezentowania stroju.
  3) W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca oraz upominek dla każdego uczestnika konkursu.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Dyrektor Przedszkola
 • W-ce dyrektor
 • intendentka
 • pomoc nauczyciela
 • wybranych dwóch nauczycieli

Organizatorzy konkursu:
Maria Kryta, Sylwia Myszor

Skip to content