Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

PRZERWY WAKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 0050/468/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r; poz. 559 i późn. zm. ), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowiej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 z późn.zm.), na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy w roku szkolnym 2022/2023 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.   Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych                   z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto Tychy.

2.   Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

                                                                                                Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2022 r.

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Lp.Nazwa placówkiPrzerwa w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oddo
1Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego01.07.2023 r.31.08.2023 r.
2Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi               01.07.2023 r.31.08.2023 r.
3Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej01.07.2023 r.31.08.2023 r.
4Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 40               z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka01.07.2023 r.31.08.2023 r.
5Przedszkole nr 101.08.2023 r.31.08.2023 r.
6Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 101.08.2023 r.31.08.2023 r.
7Przedszkole nr 301.07.2023 r.31.07.2023 r.
8Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 301.07.2023 r.31.08.2023 r.
9Przedszkole nr 501.08.2023 r.31.08.2023 r.
10Przedszkole nr 601.08.2023 r.31.08.2023 r.
11Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi01.08.2023 r.31.08.2023 r.
12Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia01.07.2023 r.31.07.2023 r.
13Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi01.07.2023 r.31.07.2023 r.
14Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy01.08.2023 r.31.08.2023 r.
15Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi01.07.2023 r.31.07.2023 r.
16Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori01.07.2023 r.31.07.2023 r.
17Przedszkole nr 1701.07.2023 r.31.07.2023 r.
18Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima01.07.2023 r.31.07.2023 r.
19Przedszkole nr 1901.08.2023 r.31.08.2023 r.
20Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki                                                           w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 501.07.2023 r.31.07.2023 r.
21Przedszkole nr 21 im. Janusza Korczaka01.08.2023 r.31.08.2023 r.
22Przedszkole nr 2201.08.2023 r.31.08.2023 r.
23Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 201.07.2023 r.31.07.2023 r.
24Przedszkole nr 2601.08.2023 r.31.08.2023 r.
25Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi01.08.2023 r.31.08.2023 r.
26Przedszkole nr 30 im. Małych Podróżników                                                       w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 401.07.2023 r.31.07.2023 r.
Skip to content