Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Programy, Akcje, Kampanie

REALIZACJA PROGRAMU „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE SENSORYCZNIE”

W roku 2021 Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy uzyskało certyfikat „Przedszkola Przyjaznego sensorycznie”. Placówka, która realizuje założenia programu wspiera procesy integracji sensorycznej dzieci, tworzy warunki do rozwoju nauczycieli w wyżej wymienionym zakresie, tworzy przestrzeń przyjazną sensorycznie.

Sale zajęć wyposażone są w kąciki wyciszenia, zabawki i pomoce sensoryczne. Przestrzeń przedszkola jest oszczędna w bodźce słuchowe i wzrokowe.

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI – „Dwujęzyczne dzieci”/”Bilingual Future

W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole rozpoczęło  realizację programu w najmłodszej grupie przedszkolnej. Zakłada on ścisłą współpracę wychowawców, nauczyciela anglisty oraz rodziców w celu umożliwienia dzieciom codziennego kontaktu z językiem angielskim, a co za tym idzie opanowanie go na poziomie dwujęzyczności.

W roku szkolnym 2022/2023 realizacją programu objęte będą dzieci 3-4  letnie ( grupa Biedronek oraz grypa Motylków) 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”
W programie „Uczymy Dzieci Programować” naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych.  Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania jest dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

CODEWEEK

CODEWEEK

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

WIRUSOOCHRONA

Przedszkole realizuje akcję informacyjno- edukacyjną Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci  pogłębiają wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

Program- Kubusiowi przyjaciele natury

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Program- Mały Miś W Świecie Wielkiej Literatury
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Akcja- 19 dni przeciwko przemocy

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Co roku przez pierwsze 19 dni listopada w ramach ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży wraz z innymi instytucjami, placówkami i organizacjami mówi głośno o bezpieczeństwie, szacunku, empatii i skutecznym reagowaniu na przemoc. Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.  W Polsce działania kampanii od wielu lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

Zyrafa

NVC- POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Nauczyciele przedszkola kierują się zasadami NVC (ang. Nonviolent Communication, czyli Komunikacji bez Przemocy lub Porozumienia bez Przemocy), to metoda porozumiewania się opracowana przez amerykańskiego psychologa, autora książek, mediatora i nauczyciela, Marshalla Rosenberga. 

Głównym założeniem NVC jest używanie języka, który nie rani, a za to sprzyja lepszemu zrozumieniu siebie i drugiego człowieka. Rosenberg nazywał go językiem żyrafy, podczas gdy oceniający, raniący sposób wypowiadania się określał językiem szakala. Nonviolent Communication to model porozumiewania się oparty o współczucie i szacunek. Zwiększa on empatię i jakość życia osób, które go stosują oraz ich otoczeniu. Wspiera budowanie zrównoważonych relacji, a także transformowanie konfliktów w pokojowy sposób, potęgując zaufanie, współpracę i kreatywność.

Skip to content