Pracownicy

mgr Sylwia Dobroszek

Dyrektor, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ASD

mgr Agnieszka Junger

Wicedyrektor, nauczyciel, terapeuta pedagogiczny

mgr Renata Szot

nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta ASD

 

mgr Małgorzata Kozłwoska

nauczyciel

mgr Dominika Barciuk

nauczyciel, specjalista oligofrenopedagog

mgr Sylwia Myszor

nauczyciel, terapeuta pedagogiczny

mgr Elżbieta Ludziarczyk

nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, instruktor gimnastyki korekcyjnej

mgr Maria Kryta

nauczyciel

mgr Klaudia Kocoń

logopeda, oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Szyroki

logopeda, neurologopeda

mgr Martyna Rosiak

nauczyciel religii, surdopedagog, oligofrenopedagog

mgr Wioleta Kołodziej

nauczyciel języka angielskiego, surdopedagog