Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy wzięło  udział w XXX edycji konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego „Kreatywne przedszkole- twórczy maluch”. W okresie od 16 września 2022 do 20 lutego 2023 placówka realizowała zadania konkursowe (doskonalenie kadry, realizacja zadań, opracowanie sprawozdania). Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Nauczyciele zrealizowali 7 wymaganych zadań:  kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym lub w językach obcych, mapa myśli przedszkolaka kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się, przygotowanie i wykorzystywanie kącika badawczego, kształtowanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej, mały wolontariat, nauka programowania w przedszkolu, kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Realizacja założeń konkursowych wpisała się w  realizację programu własnego nauczycieli „Mali badacze wielkiego świata”-  kładącego nacisk na aktywne wykorzystanie metod STEAM, nauczanie poprzez zyskiwanie doświadczeń i poznawanie świata w sposób praktyczny.

Udział w konkursie został wysoko oceniony przez organizatorów a przedszkole otrzymało certyfikat „Kreatywne przedszkole- twórczy maluch”.

https://oswiata.tychy.pl/uploads/files/Sekretariat/p11.JPG?1550586644221
Skip to content