Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2024/2025 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu zobowiązani są w dniach: od 29.01.2024 do 05.02.2024 wypełnić „Deklarację”( Deklaracje są dostępne w szatni przedszkola lub w sekretariacie)

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września 2024 r.

Skip to content